diversiteit en inclusiviteit

diversity-inclusion-and-language-vialingua.jpg

Vialingua is als bedrijf vanuit taaldiversiteit gegroeid. Voor diversiteit en inclusie werken wij daarom ook graag met partners die onze ervaring en waarden delen en inclusiviteit in hun hart dragen.

Voorbij stereotypen, cultuur- en gender verschillen is inclusie een strategische keuze.
Een andere taal leren is een uitnodiging om out of the box te denken en inclusief te handelen

line-coloured-10.jpg

creativiteit en innovatiekracht stimuleren

De meerwaarde

Inclusieve werkomgevingen en samenwerking cultiveren, stimuleert creativiteit en innovatiekracht en draagt bij aan een mensvriendelijker organisatie. De rijkdom van diversiteit kan alleen worden geoptimaliseerd door het creëren van een cultuur van inclusie.

Individuele medewerkers voelen zich gewaardeerd en gezien en dragen daardoor ook graag bij aan het succes van de organisatie.

Voor die reden gebruiken wij graag dialoogvormen.

De term dialoog komt vanuit het Grieks en betekent ‘een stroom van betekenis’. “De essentie ervan is het verkennen. Ideeën, percepties en begrippen komen boven water die er niet eerder waren. Het is niet de norm, omdat wij vaak goed voorbereid aan een conversatie deelnemen. In een andere taal is dat vaak moeilijker. Er is sprake van een dialoog als je onzekerheden weet te verkennen en vragen durft te stellen waar niemand nog een antwoord op weet. Op deze manier begin je samen te denken en niet oude denkpatronen te herproduceren. Met een dialoog beginnen mensen hun verschillende energie zo te gebruiken, dat ze hun gezamenlijke wijsheid vergroten.” 
Vrij vertaald vanuit Dialogic Leadership by William Isaac

Hoe wij werken

Wij bieden op maat gemaakte trajecten aan, die aansluiten aan de ontwikkelingsbehoeften van de klant.
De leermethodiek is procesmatig en geeft deelnemers de mogelijkheid specifieke competenties, vaardigheden en strategieën te ontwikkelen. Het design van onze trajecten is interactief en ervaringsgericht. Deelnemers worden uitgenodigd om proactief aan rollenspelen en oefeningen deel te nemen. Zo veel mogelijk wordt op hun specifieke werkomgeving ingegaan. (bvb politiek, techniek, zorg, onderwijs)

Er is een goed evenwicht tussen individuele reflectie, uitwisselingen in tweetallen en groep dialogen.

Wij zijn wij geen leraren of trainers, maar facilitators. Wij faciliteren het gesprek en nodigen uit tot dialoog om van gedeelde ervaringen te leren. Wij focussen al onze sessies op het betrekken van Hoofd, Hart en Handen van de deelnemers.

Hoofd Intellectueel begrijpen en betrokken zijn
Hart Emotioneel begrijpen vanuit persoonlijke waarden 
Hand Toepasbare tools voor de dagelijkse praktijk

 

diversity & inclusion

Vialingua is de Nederlandse vertegenwoordiger van Pluribus Europa een Global Diversity & Inclusion specialist. Wij helpen organisaties, teams en managers een cultuur van verbondenheid te scheppen waarbij het potentieel en de verschillen van alle werknemers worden gewaardeerd en gerespecteerd.
Veel organisaties erkennen dat de basis van hun prestaties in de kracht en kwaliteit van hun mensen liggen. Steeds meer wordt formeel ingezet op het ontwikkelen van een strategische focus op het gebied van diversiteitsmanagement.

Voor internationale bedrijven die verspreid zijn over geografische gebieden met een groot aantal culturen, is het mogelijk deze feitelijke diversiteit te maximaliseren door het menselijke potentieel in hun organisaties te ontsluiten.

Alleen het optimaliseren van de diversiteit van de medewerkers zonder een belangrijke verandering in denken, houdingen en gedrag is niet duurzaam. Hoogwaardige teams ontlenen sterkte uit het wederzijds begrip, respect en gedeelde doelstellingen die inclusie bevordert.

Daarvoor is de noodzaak om een inclusieve werkomgeving vorm te geven en geïntegreerde gedragingen te ontwikkelen kritisch. Inclusie is de sleutel om diversiteit te waarderen. De rijkdom van diversiteit kan alleen worden geoptimaliseerd door het creëren van een cultuur van inclusie.

Hoe wij werken

Wij bieden op maat gemaakte trajecten aan, die aansluiten aan de ontwikkelingsbehoeften van de klant.

Strategie
Begrijpen van uw specifieke behoeften om uw diversiteits- en inclusiestrategie te creëren, uw visie op te bouwen, uw sleutelprioriteiten te identificeren en de implementatie van uw acties te ondersteunen met alle relevante tools en kennis, met inbegrip van belangrijke indicatoren om aanzienlijke vooruitgang te meten.

Diagnostisch
Vaststellen en analyseer van uw huidige werkomgeving en processen door kwantitatieve en kwalitatieve gegevens te onderzoeken en uw belangrijkste diversiteit en inclusie problemen op individueel, team- en / of organisatorisch niveau in kaart te brengen.

Business case 
Het ontwikkelen van een diversiteit en inclusie business case in de huidige culturele werkomgeving door je leidinggevende teams te betrekken en te koppelen aan de menselijke en financiële prestaties van uw organisatie.

Interne en externe communicatiestrategie 
Co-creëren uw interne en externe diversiteits- en inclusiestrategie om ervoor te zorgen dat alle aspecten van de business case goed begrepen zijn, maar ook om de inbreng van uw belangrijkste belanghebbenden te verkrijgen. Dit werk is cruciaal om het bewustzijn te vergroten en om gedrags- en cultuurverandering te ondersteunen.

Best Practice 
Een kanalisator zijn tussen verschillende organisaties om diversity & inclusion beste practices in Nederland en erbuiten te delen met de mogelijkheid voor benchmarking.

Fusies en overnames 
Gebruiken van de diversiteits- en inclusiewaarden als een belangrijk voertuig om succesvolle fusies en overnames te garanderen, met een sterke focus op het respecteren en waarderen van verschillende bedrijfsculturen.

Change Management 
Helpen u om een verandering te leiden door de verschillende soorten wijzigingen te onderzoeken waarmee u geconfronteerd wordt. Uw rol in het managen van deze veranderingen en hoe u uw mensen door veranderingen kunt leiden.

Werknemersnetwerk 
Ontwikkel alle aspecten van het creëren van een duurzaam en succesvol werknemers netwerk (bijvoorbeeld vrouwennetwerk)

 • Bouwen aan een senior management commitment
 • Ontwikkel de routeplanner (structuur, prioriteiten, belangrijke succesindicatoren)
 • Start het netwerk
 • Het netwerk faciliteren
 • Steun de focuspunten

Diversiteits- en inclusieconferenties 
Ontwikkelen van alle aspecten die bij het creëren van een inclusieve conferentie horen (diversiteit en inclusie algemeen of gericht op een specifieke dimensie, bvb gender):

 • Faciliteren van de betrokkenheid van senior management teams
 • Identificeer de keynote sprekers
 • Bouwen aan een efficiënte, creatieve en inclusieve agenda om mannen en vrouwen op verschillende niveaus in de organisatie te betrekken met behulp van verschillende tools (Open Space Technology, Dialoog, Story Telling)
 • Win deelnemer input over huidige problemen van diversiteit en inclusie
 • Maak een gedeelde context en een gemeenschappelijke taal voor diversiteit en inclusie
 • Deel kwantitatieve en kwalitatieve gegevens over gender en andere relevante diversiteitsproblemen
 • Stimuleren van bewustzijn
 • Ontwikkelen van diversity & inclusion

Team building 
Bouw relevante modules met behulp van verschillende interventies om zelfbewustzijn en bewustzijn van anderen te vergroten, de teamgeest en het vertrouwen in het team te stimuleren, waarden en verschillen te respecteren.

Keynote spreker
Spreken bij uw lokale of internationale conferentie om onze expertise en passie over Diversity & Inclusion te delen.

voorbeeld workshop: Gender Dialogue

Doelstelling
Het creëren van een inclusieve werkcultuur waarin mannen en vrouwen hun ideeën en belangen, hun succesverhalen en blokkades op een effectieve manier delen zodat ze een inclusief en respectvolle gender werkcultuur ontwikkelen.

Programma

 • Welkom en kennismaking
 • Het cultuurklimaat verkennen
 • Realiteit ‘s check
 • Dialoog 1
 • Dialoog 2
 • Dialoog 3
 • Het verkennen van je visie op excellence

Leer methodiek
Het leren wordt bevorderd door journaling en kleine en grotere groepsdialogen.

Doelgroep
Groepen van mannen of vrouwen, of gemengde groepen, indien mogelijk.
Idealiter 12 personen. Grotere groepen zijn ook mogelijk afhankelijk van de doelstelling.

Duur

 • 1 dagdeel (4 uur)
 • 2 dagdelen (8 uur)

Een proeverij van een dialoog kan ook worden georganiseerd.

Neem voor meer mogelijkheden contact op

talen

Gespreksvoering

Kennis van de taal is een ‘must’ als je zaken doet of contacten hebt met het buitenland. ViaLingua verzorgt sinds meer dan 15 jaar intensieve trainingen in:

 • Engels
 • Frans
 • Italiaans
 • Nederlands voor expats

Met behulp van modern lesmateriaal bouwen we systematisch grammaticale kennis op en vergroten we de woordenschat waardoor er een goede basis wordt gelegd voor gespreksvoering.

Tijdens de cursussen komen praktijk gerelateerde onderwerpen aan de orde, zoals

 • meta-communiceren
 • onderhandelen
 • presenteren
 • overtuigen
 • inkopen en verkopen

 

Privéles op maat

Niet iedereen heeft dezelfde leerbehoefte. Die is afhankelijk van vooropleiding, kennis van andere talen, ervaring, leerstijlen en lerend vermogen. Het voordeel van privéles is dat jouw leerproces en doelstellingen steeds centraal staan. Zeer geschikt voor managers.
Groepsgewijs op maat
Het volgen van een training in een kleine groep is geschikt voor collega's met ongeveer dezelfde beginsituatie en dezelfde doelstelling.

N.B. De voertaal tijdens de cursussen kan op verzoek Engels, Frans, Italiaans of Nederlands zijn. Er wordt gewerkt volgens het Europees Referentiekader (Niveau criteria)

Voor Expats

Vaak hebben Expats niet alleen behoefte meer te weten over de taal en cultuur waarmee ze te maken hebben. Ze willen ook snel integreren en hun talenten laten zien. Voor ambitieuze expats bieden we daarom een combinatie van coaching en taal aan, zodat ze zich sneller thuis voelen in hun nieuwe werkomgeving.

Ter inspiratie

h logoTV5MONDEbbc languages

deel deze pagina op:

© 2017 Vialingua. All Rights Reserved. Design & Development Bepos Support