gestructureerd en doelgericht

Uitgangspunt

Voor ons is coaching een gestructureerd en doelgericht proces om mensen in de voor hen gewenste richting te laten bewegen, zodat zij daarna efficiënt en gelukkiger de regisseur van hun eigen (werk)leven zijn.

Jij bent degene die de richting en vorm bepaalt, wij als coach degenen die jou erbij helpen. Coaching is maatwerk! Ongeacht je functie/rol in een organisatie, of je nu een uitvoerende of leidinggevende medewerker bent, een zelfstandig professional (ZP-er) of een particulier.

Wij bieden coaching in meerdere talen aan.

Wij kiezen voor een systemische benadering. Die is niet analytisch (oorzaak-en-gevolg), maar fenomenologisch: dat wat zich toont spreekt voor zich, zonder er iets aan toe te voegen of te veranderen. Zonder oordeel, het is wat het is.

Het doel ervan is om met de coachee (of een heel team, dat op zich ook alweer een systeem is) veelal onbewuste dynamieken en patronen in haar of zijn systemen zichtbaar te krijgen, zodat het makkelijker wordt daarmee om te gaan of een nieuwe beweging op gang te brengen.

De coachee is leidend en de coach die met haar/hem oploopt, stelt vragen waardoor de soms in-gewikkelde patronen en onderliggende mechanismen kunnen worden ontrafeld en er meer helderheid ontstaat.

line-coloured-10.jpg

De vragen, die je bezig houden, kunnen divers zijn:

 • "Hoe communiceer ik beter met mijn (internationale) team?"
 • "Wat maakt dat mijn team niet goed functioneert terwijl iedereen een geweldige drive heeft?"
 • "Hoe kan ik mezelf als vrouw beter profileren?"
 • "Ik ben hier al zo vaak tegen aangelopen en toch weet ik niet precies wat het is dat me tegenhoudt."
 • "Hoe kan ik het beste op alle niveaus van de organisatie mijn visie vorm geven?"
 • "Hoe kan ik mijn natuurlijk leiderschap verdiepen?"

Soms is er niet een vraag, maar een behoefte:

 • "Ik zie het niet meer en heb behoefte aan helderheid …"
 • "Ik ben op zoek naar wat ik nu als zelfstandig ondernemer eigenlijk probeer te doen …"
 • "Ik wil snel tot de kern van het probleem komen …"

Hieronder vind je een paar voorbeelden van ons coaching aanbod. Vind je daarin niet de precieze beschrijving van waar je op zoek bent neem gerust contact met ons op. Coaching is en blijft maatwerk.

Leiderschap

Begeleiding op rationeel, functioneel en emotioneel vlak van en het ontwikkelen van leiderschap en visie voor zelfstandige ondernemers, managers, leidinggevenden en hoofden van diensten.

Je hebt al ervaring in professioneel leiding geven en inzicht verworven in jouw manier van leiden: wat werkt wel en wat niet. Je zoekt een balans tussen taak- en mensgericht leiderschap en als je zelfstandig bent ken je jouw valkuilen maar al te goed. Toch heb je behoefte jouw eigen leiderschap te verfijnen. Je bent gericht op verandering en groei. Dit is vaak een behoorlijke uitdaging zeker als je veel verantwoordelijkheid draagt, zowel zakelijk als privé. Het kan dan helpen een ervaren coach naast je te hebben, die met je meekijkt.

Wil je bijvoorbeeld

 • je weerbaarheid versterken bij grote uitdagingen (verandering van positie, vertrek naar het buitenland, reorganisatie van het bedrijf)
 • je leiderschapspotentieel vergroten en verbreden
 • een stok achter de deur hebben om je aan je afspraken te houden
 • een burn-out voor zijn
 • een visie voor je organisatie ontwikkelen
 • een sparringpartner omtrent een specifieke uitdaging

dan is deze vorm de juiste voor jou. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of het maken van een afspraak.

Intensive coaching

Twee coaches verkennen tegelijkertijd de vragen die er bij een coachee leven. In uitdagende sessies wordt direct naar de kern van het vraagstuk gekeken en een heldere spiegel voorgehouden.

Deze vorm van coaching is uiterst geschikt voor snelle denkers, voor diegenen die de moed hebben zichzelf diep in de ogen te kijken, uitdagingen met humor te benaderen en snel kunnen handelen om de gewenste richting in te slaan. Anders gezegd: voor hen die toch snel andere resultaten willen boeken voor zichzelf en voor hun organisatie.

Coaching voor Expats

Vialingua biedt coaching voor Expats aan ter ondersteuning na aankomst in Nederland of voor vertrek naar het buitenland voorbij taalvaardigheid en communicatie. Veelal wordt beweerd dat (werk)cultuur of communicatie stijlen heel wat misverstanden kunnen veroorzaken met collega’s in een ander land en je performance negatief beïnvloeden. Uit eigen ervaring weten wij dat dit zeker meespeelt maar ook andere facetten die met je innerlijke gevoelstoestand te maken kunnen hebben zoals het missen van familie of je eigen culinaire voorkeuren.

Soms is de familie meeverhuist en ervaart de partner of de kinderen moeite met aanpassen in een nieuwe leef of leer omgeving. Het bespreekbaar maken kan al heel snel verlichting brengen. En zorgt voor een aangenamer verblijf hier of in het buitenland.

Net als alle andere diensten kan het coachen in het Engels, Frans, Italiaans of Nederlands plaatsvinden. Neem gerust contact op

The Symbol’s Way

The Symbol’s Way is een krachtige interventie om op je huidige situatie of vraag te reflecteren. Het geeft inzicht in jouw onbewuste potentieel dat zichtbaar wil worden. Het is bij uitstek geschikt als je een nieuwe richting aan het verkennen bent of vastloopt in patronen die je belemmeren.

Een Symbol’s Way sessie zorgt voor helderheid, verbindt je met je kern en geeft focus. Het helpt concrete stappen te zetten in de door jou gewenste richting. Het geeft subtiel toegang tot de energie van vier intelligenties en leiderschapshoudingen die elk wijsheid vanuit een diepere bron aanreiken.

Ontdek de kracht van vier leidende intelligenties:

 • het resultaatgericht leiderschap kijkt vooral naar feiten en de resultaten,
 • het verbindend leiderschap ervaart de bijhorende gevoelswaarden,
 • het strategisch leiderschap kijkt naar terugkerende patronen,
 • het visionair leiderschap erkent de behoeftes aan visie.

Alle vier zijn nodig om in een gezond samenspel een actuele situatie naar een nieuwe dimensie te tillen. Door gezamenlijk met de coach een pad te lopen aan de hand van al jaren toegepaste vragen, wordt er gewerkt met subtiele waarnemingen en interacties die soms cognitief niet bewust worden erkend, maar ondertussen wel een grote invloed hebben op de ontstane dynamieken.

Vialingua biedt je de mogelijkheid voor een individuele sessie. Deze duurt een dagdeel. 
Deze interventie kan ook in groepsverband worden gebruikt, waarbij een voor- en na-traject gekoppeld is.

Bron
The Symbol’s Way is gebaseerd op de wijsheid van het Comming Into Your Own Feminine Leadership gedachtegoed en The Ashland Institute.

Teamontwikkeling

Een groep mensen bij elkaar is nog geen team

Effectief en efficiënt samenwerken is niet zo vanzelfsprekend. Ieder mens is uniek en heeft zo haar/zijn culturele achtergrond, waarden & normen, kennis, ervaring en vaardigheden, talenten, passies, drijfveren, wensen en behoeften. Bovendien vormen ze als team een systeem met een eigen dynamiek en patronen en zijn ze ook nog eens onderdeel van andere systemen.

Hoe nu om te gaan met al die verschillen, sterker nog: er juist synergie mee te creëren? Hoe wordt een groep een team en zorg je er nu voor, dat het leuk blijft? Wat zijn de succesfactoren voor succesvolle teams? Wat is de rol van de teamleider? Hoe om te gaan met de denkers en doeners? Hoe voorkom je frustraties als bijvoorbeeld gebrek aan betrokkenheid en te weinig gerichtheid op resultaten?

In onze teamontwikkeling besteden we aandacht aan aspecten als complementariteit, (interculturele) communicatie, (groeps)dynamiek en onderliggende (veelal onbewuste) patronen. Het voeden van onderling vertrouwen is het fundament waarop een team tot optimale prestaties komt.

Complementariteit

Zoals eerder gesteld: mensen zijn verschillend. Het zijn juist die verschillen die een groep mensen naar een succesvol team kunnen leiden. Waar voelen, willen, denken en doen bij elkaar komen en ieder lid van het team haar/zijn rol oppakt.

Belbin onderscheidde 8 teamrollen, die elkaar kunnen aanvullen. Zo benadrukte hij, dat naast diversiteit ook het aantal verschillende rollen binnen een team bepalend is voor succes dan wel falen. De rijke inzichten Belbin komen uitgebreid aan de orde.

Communicatie

Succes of falen in het samenwerken tussen mensen hangt ook samen met de kwaliteit van communicatie. Wanneer er ook nog sprake is van teamleden met verschillende culturele achtergronden is kennis van interculturele communicatie onontbeerlijk.
Cultuur wordt in de onderlinge communicatie door mensen gemaakt en is dus per definitie dynamisch. Dat bevestigt de stelling dat ‘cultuur is communicatie en communicatie is cultuur’.
Inter- en intracultuerele communicatie en het model van interculturele communicatie worden behandeld.

Dynamiek en patronen

Een groep mensen bij elkaar, of het nu wel of geen team is, vormt een systeem met een eigen dynamiek. Als die leidt tot de gewenste resultaten, kun je spreken van een ‘gezonde’ dynamiek.
Daar waar er sprake is van een minder gezonde dynamiek is het waardevol ook te kijken naar de (veelal onderliggende) patronen en symptomen. Wat is de geschiedenis van het team, welke markante gebeurtenissen hebben er plaatsgevonden, wat is de functie van het vraagstuk dat speelt, komt het meer voor, is er sprake van een belaste plek (bijvoorbeeld: de vijfde manager die wordt aangesteld in vier jaar tijd)?
Het systemisch kijken en waarnemen wordt dan ook uitgebreid geoefend.

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of het maken van een afspraak.

deel deze pagina op:

© 2017 Vialingua. All Rights Reserved. Design & Development Bepos Support